Werkorganisatie Duivenvoorde

Werkorganisatie Duivenvoorde

De gemeenten Voorschoten en Wassenaar hebben gekozen voor vergaande samenwerking. Dit doen zij in de per 1 januari 2013 van start gegane Werkorganisatie Duivenvoorde. De ambtelijke samenvoeging moet leiden tot een betere dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en ‘minder meerkosten’. 

Top