HOME  |  College van burgemeester en wethouders

PU-2119-2 Aanvraagformulier Openbaar optreden met eHerkenning - Belangrijke informatie

Voortgang: 0%
Velden met een * zijn verplicht.
Belangrijke informatie

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen aanwezig te zijn bij een festiviteit? Vul dan het aanvraagformulier 'openbaar optreden college' in.

Voor een betere en snellere behandeling vraagt de gemeente in ieder geval:
  • Datum, tijdstip en locatie van het openbaar optreden.
  • Om welke bestuurder het gaat.
  • Reden van de aanvraag.
  • Of er fotografen/pers aanwezig zullen zijn.
  • Indien van toepassing, het programma. Deze kunt u als bijlage toevoegen.
Top