Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Anne

Anne

Anne – Junior Strategisch Adviseur

Via Randstad ben ik terecht gekomen als bestuursondersteuner bij de werkorganisatie. Na mijn studie Politicologie sloot deze functie mooi aan. Inmiddels werk ik als junior strategisch adviseur bij de afdeling Staf, Strategie en Ontwikkeling. Mijn leidinggevende steunde mij in mijn wens om door te groeien. Bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat mijn taken steeds inhoudelijker werden en mijn andere taken werden overgedragen.

Snel inzicht in bestuurlijke processen en belangen

De dynamische, politieke omgeving maakt mijn werk leuk. Elke dag gebeurt er wel iets. Bij kleinere gemeenten zijn de lijntjes tussen ambtenaren en bestuurders korter. Je zit sneller bij een wethouder of burgemeester aan tafel. In mijn functie zit ik dicht bij het bestuur. Je krijgt hierdoor snel inzicht in bestuurlijke processen en belangen. Daarnaast werk je voor twee gemeenten. Die hebben elk hun eigen raad, college en identiteit. Verder heb je, als je werk het toelaat, veel vrijheid in het bepalen van waar en wanneer je werkt.

Hoe komen besluiten tot stand

Elk overleg heeft zijn eigen dynamiek. Als bestuursondersteuner heb ik bij verschillende soorten vergaderingen gezeten. Zoals vergaderingen van het college van B&W, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ik vind het interessant om te zien wat de verschillende belangen van iedereen zijn en hoe besluiten vervolgens tot stand komen.

De gemeente regelt het

Werken bij een gemeente zorgt ervoor dat je contact heb met inwoners en iets kunt betekenen voor de samenleving. Je ziet snel voor wie je het werkt doet. Inwoners gaan ervan uit dat de gemeente het goed regelt. Als je werkt bij een gemeente, zie je pas wat een gemeente allemaal doet en hoeveel mensen hard werken om dat voor elkaar te krijgen.

Energie halen uit politiek

Politieke discussies vind ik interessant om mee te maken. Nadenken over hoe je een boodschap het beste verwoordt zodat de inwoners deze goed begrijpen. Ik kom graag samen met collega’s tot een oplossing of een strategie voor een probleem of onderwerp om dit vervolgens met de bestuurder te bespreken. Daar haal ik mijn energie uit.

Top