Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen  |  Vergaderarchief

Vergaderarchief

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 8 oktober 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 8 oktober om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. L.A. de Lange

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst AB dd 9 juli 2019 (PDF-document 82 kB)
   
 3. Aangaan lidmaatschap werkgeversvereniging
  AB besluit voornemen lidmaatschap werkgeversvereniging (PDF-document 222 kB)
  DB abadviesnota (PDF-document 168 kB)
  WNRA verzoek zienswijzen aan raden (PDF-document 72 kB)
   
 4. 1e tussenrapportage WODV 2019
  AB voorstel Tussenrapportage 2019 WODV (PDF-document 180 kB)
  Bijlage 1 Tussenrapportage 2019 WODV (PDF-document 445 kB)
  Bijlage 2 Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 (PDF-document 162 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 9 juli 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 9 juli om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen openbare AB besluitenlijst dd 18 juni 2019
  Openbare besluitenlijst vergadering 18 juni 2019 (PDF-document 82 kB)
   
 3. Programmabegroting 2020-2023 WODV
  AB-voorstel programmabegroting 2020 - 2023 WODV (PDF-document 511 kB)
  Programmabegroting 2020 - 2023 WODV (PDF-document 616 kB)
  Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2020 - 2023 aan de gemeenteraden (PDF-document 136 kB)
  Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 681 kB)
  Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 477 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 18 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 18 juni om 16.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen AB besluitenlijst d.d. 9 april 2019
  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van aangepaste versie AB besluitenlijst dd 9 april 2019 (PDF-document 133 kB)
   
 3. Jaarstukken 2018
  Voorgesteld besluit
  Kennis nemen van de getekende accountantsverklaring, accountantsverslag en de geparafeerde jaarstukken

  AB voorstel jaarstukken (PDF-document 403 kB)
  Accountantsverklaring (PDF-document 113 kB)
   
 4. Management Letter WODV 2018
  Voorgesteld besluit
  Kennis te nemen van de Management Letter WODV 2018

  AB voorstel Management Letter WODV 2018 (PDF-document 368 kB)
  Brief DB aan colleges B&W inzake Management Letter WODV 2018 (PDF-document 454 kB)
  Management Letter WODV 2018 (PDF-document 1.9 MB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 12 februari 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 12 februari om 17.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

1. Opening en mededelingen

1.1 Voorzitterschap van AB vergaderingen in 2019

2. Besluitenlijst (PDF-document 84 kB)

3. Kaderbrief 2020 
    AB-voorstel Kaderbrief 2020 WODV (PDF-document 337 kB)
    Kaderbrief 2020 WODV (PDF-document 273 kB)

4. 1e begrotingswijziging 2019 WODV
    AB-voorstel eerste begrotingswijziging WODV (PDF-document 407 kB)
    1e begrotingswijziging 2019 WODV (PDF-document 197 kB)
    Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 51 kB)
    Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 404 kB)
    Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging gemeente Voorschoten (PDF-document 93 kB)
    Reactie zienswijze 1e begrotingswijziging gemeente Wassenaar (PDF-document 92 kB)

5. Rondvraag en sluiting


Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 11 december 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 11 december om 16.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 132 kB)
   
 3. Tussenrapportage WODV 1 7 2018
  AB voorstel tussenrapportage (PDF-document 423 kB)
  Tussenrapportage (PDF-document 750 kB)
  Begrotingswijziging tussenrapportage (PDF-document 620 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 20 november 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 20 november om 16.30 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 157 kB)
   
 3. Reactie op zienswijze Bijdrageverordening VS
  Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 263 kB)
  Aanbiedingsbrief bijdrageverordening Voorschoten (PDF-document 97 kB)
  Bijdrageverordening (PDF-document 541 kB)
   
 4. Reactie op zienswijze Bijdrageverordening WS
  Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 471 kB)
  Aanbiedingsbrief bijdrageverordening Wassenaar (PDF-document 103 kB)
  Bijdrageverordening (PDF-document 541 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 10 juli 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 10 juli om 12.00 uur in het gemeentehuis in Voorschoten, Leidseweg 25. 

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst vergadering 19 juni 2018 (PDF-document 160 kB)
   
 3. Benoemen/voordracht DB WODV
  De voordracht vanuit de gemeente Wassenaar voor lid van het DB van de GR van de werkorganisatie Duivenvoorde wordt na 3 juli verwacht.
   
 4. Programmabegroting 2019 - 2022
  AB-voorstel Vaststelling begroting 2019-2022 (PDF-document 239 kB)
  Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019-2022 aan gemeenteraden (PDF-document 70 kB)
  Programmabegroting 2019-2022 WODV (PDF-document 638 kB)
  Zienswijze Voorschoten (PDF-document 485 kB)
  Zienswijze Wassenaar (PDF-document 734 kB)
   
 5. Rapport Scenario's WODV
  AB voorstel (PDF-document 472 kB)
  DB besluit senario's toekomst WODV (PDF-document 659 kB)
  Rapport scenario's WODV (PDF-document 2,27 MB)
  Concept brief colleges (PDF-document 100 kB) 
 6. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 19 juni 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 19 juni om 16.00 uur in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 25 te Wassenaar. 

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst vergadering 10 april 2018 (PDF-document 160 kB)
 3. Benoemen/voordracht DB WODV
  De voordracht vanuit de gemeente Voorschoten voor lid van het DB van de GR van de werkorganisatie Duivenvoorde wordt na 13 juni verwacht.
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 10 april 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 10 april om 16.00 uur in het gemeentehuis Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 160 kB)
   
 3. Jaarstukken 2017 WODV
  AB-voorstel jaarstukken 2017 (PDF-document 216 kB)
  Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 WODV aan gemeenteraden (PDF-document 54 kB)
  Jaarrekening 2017 WODV (PDF-document 1 MB)
  Geparafeerde jaarstukken 2017 (PDF-document 4 MB)
  Getekende controleverklaring (PDF-document 3,92 kB)
   
 4. Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
  AB-voorstel financiële verordening WODV 2018 (PDF-document 193 kB)
  WODV financiële verordening 2018 (PDF-document 91 KB)
  WODV Toelichting op financiële verordening 2018 (PDF-document 82 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 27 maart 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 27 maart om 16.00 uur in het gemeentehuis Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 159 kB)
   
 3. Zienswijze Gemeenteraad Wassenaar Begroting WODV (PDF-document 476 kB)
   
 4. 1e Begrotingswijziging 2018 WODV
  Reactie op zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 WODV Voorschoten (PDF-document 45 kB)
  Reactie op zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 WODV Wassenaar (PDF-document 44 kB)
  AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2018 (PDF-document 312 kB)
  1e begrotingswijziging begroting 2018 (PDF-document 268 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 13 maart 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 13 maart om 16.00 uur in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 134 kB)
   
 3. Zienswijze Gemeenteraad Voorschoten Begroting WODV (PDF-document 476 kB)
   
 4. Zienswijze Gemeenteraad Wassenaar Begroting WODV - nog niet ontvangen
   
 5. 1e Begrotingswijziging 2018 WODV
  AB-voorstel 1e begrotingswijziging 2018 (PDF-document 312 kB)
  BW1 begroting 2018 (PDF-document 269 kB)
  Reactie op zienswijze 1e begrotingswijziging 2018 WODV Voorschoten (PDF-document 45 kB)
  Brief vaststelling 1e begrotingswijziging 2018 WODV Wassenaar (PDF-document 43 KB)
   
 6. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 20 februari 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 20 februari om 13.00 uur in de Muzenzaal in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst (PDF-document 151 kB)
 3. Ingekomen stuk: Management letter WODV 2017 (PDF-document 2,7 MB)
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 23 januari 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 23 januari om 13.00 uur in het gemeentehuis van Voorschoten.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst (PDF-document 133 kB)
 3. Concept-Treasurystatuut Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
  AB advies Treasurystatuut werkorganisatie Duivenvoorde 2018 230118 (PDF-document 165 kB)
  Brief AB aan DB over voorgenomen vaststelling Treasurystatuut 2018 (PDF-document 40 kB)
  Treasurystatuut werkorganisatie Duivenvoorde 2018 090118 (PDF-document 596 kB)
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 12 december 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 12 december om 14.30u  in het raadhuis de Paauw in Wassenaar.

De voorzitter,
Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Ingekomen stukken
   
 3. Besluitenlijst
  4 juli 2017 (PDF-document 141 kB)
  26 september 2017 (PDF-document 143 kB)
   
 4. Technische begrotingswijziging flexibele schil 2017
  AB Voorstel begrotingswijziging flexibele schil 2017 (PDF-document 1 MB)
  Begrotingswijziging flexibele schil 2017 (PDF-document 260 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 26 september 2017

Tijdstip en locatie: 15.00 u in het gemeentehuis in Voorschoten.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 297 kB)
   
 3. 1ste begrotingswijziging 2017 WODV
  AB Voorstel 1ste begrotingswijziging (PDF-document 210 kB)
  Bijlage 1 Begrotingswijziging (PDF-document 265 kB)
  Bijlage 2 Reactiebrief op zienswijze (PDF-document 49 kB)
   
 4. Transitiemanager
  AB voorstel transitiemanager (PDF-document 189 kB)
  Bijlage 1 Conceptprofiel transitiemanager (PDF-document 379 kB)
  Bijlage 2 Conceptopdracht transitiemanager (PDF-document 170 kB)
  Bijlage 3 Proces werving en selectie transitiemanager (PDF-document 107 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 14 juli 2017

Tijdstip en locatie: 10.00-10.30 uur in Raadhuis De Paauw.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst
 3. Huisvesting
  1. Adviesnota
  2. Businesscase
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 4 juli 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 4 juli  2017 om 14.15u  in het gemeentehuis van Voorschoten.

De voorzitter,
Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur 11 april  2017 (PDF-document 119 kB)
   
 3. Vaststellen Begroting 2018 WODV
  AB Voorstel gewijzigde begroting (PDF-document 171 kB)
  Gewijzigde begroting 2018 WODV (PDF-document 742 kB)
  Zienswijze gemeente Voorschoten (PDF-document 1,2 MB)
  Zienswijze gemeente Wassenaar (PDF-document 1,34 MB)
   
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 11 april 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 11 april 2017 om 14.00 uur in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.

De voorzitter, Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde 28 februari 2017 (PDF-document 107 kB))
   
 3. Vaststellen Jaarrekening 2016 WODV
  AB voorstel jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 164 kB)
  Aanbiedingsbrief jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 47 kB)
  Jaarrekening 2016 WODV (PDF-document 757 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 28 februari 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 28 februari 2017 om 13:00 uur in het gemeentehuis Voorschoten, kamer burgemeester.

De voorzitter, Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst 10 januari 2017 (PDF-document 189 kB)
 3. Ingekomen stukken
  Brief van het DB over beleidsnotitie informatieveiligheid en informatiebeleidsplan (PDF-document 1 MB)
 4. Beantwoording vragen DLW m.b.t. verhuisplannen WODV (PDF-document 116 kB)
  AB advies beantwoording vragen DLW huisvesting (PDF-document 154 kB)
 5. Huisvesting (mondeling)
 6. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 10 januari 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 10 januari 2017 om 12.00 uur, in het gemeentekantoor in Wassenaar.

De voorzitter,
P. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  Brief van het DB over Inkoopbeleid 2017 (PDF-document 876 kB)
  Brief OR aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de WODV (PDF-document 168 kB)
   
 3. Besluitenlijst 13 december 2016 (PDF-document 191 kB)
   
 4. Bestuurskrachtonderzoek
   
 5. Consequenties preventief toezicht Voorschoten
   
 6. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 13 december 2016.

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 13 december 2016 om 13:00u  in raadhuis de Paauw, Muzenzaal.

De voorzitter,
P. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen besluitenlijsten 25 oktober 2016 (PDF-document 217 kB)
 3. Benoemen DB lid
 4. 3e begrotingswijziging 2016
  - AB-voorstel 3de begrotingswijziging (PDF-document 279 kB)
  - 3de begrotingswijziging 2016 (PDF-document 251 kB)
 5. Begrotingswijziging extra taak Klimaat Wassenaar voor 1 gemeente te formaliseren
  - AB voorstel Klimaataanjager (PDF-document 290 kB)
  - Begrotingswijziging klimaattaken gemeente Wassenaar (PDF-document 410 kB)
 6. Normenkader 2016 WODV
  - Adviesnota Normenkader (PDF-document 158 kB)
  - Bijlage 1 Normenkader (PDF-document 244 kB)

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 25 oktober 2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 25 oktober 2016 om 13:00 uur in Raadhuis De Paauw, Muzenzaal.

De voorzitter,
P. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen besluitenlijsten 28 juni 2016 (PDF-document 231 kB)
   
 3. 2e begrotingswijziging 2016
  AB Voorstel 2e begrotingswijziging 2016 (PDF-document 283 kB)
  Begrotingswijziging (PDF-document 268 kB)
  Toelichting op de begrotingswijziging (PDF-document 493 kB)
   
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 28 juni 2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 28 juni 2016 om 13:00u  in het gemeentehuis van Voorschoten, kamer J. Staatsen.

De voorzitter,
J. Staatsen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen besluitenlijsten 12 april 2016 en 14 juni 2016
 3. Vaststelling Begroting 2017 WODV (De reactie op de zienswijzen wordt op een later tijdstip toegevoegd)
 4. Rondvraag en sluiting

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 14 juni 2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 14 juni 2016 om 12:30u in Raadhuis De Paauw, Frederikzaal.

De voorzitter,
J. Staatsen

Agenda

 1. Benoemen lid Dagelijks Bestuur WODV (PDF-document 167 kB)

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 12 april 2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 12 april 2016 van 13:00u tot 14:00u in het gemeentehuis Voorschoten.

De voorzitter, J. Staatsen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst (PDF-document 73 kB)
 3. Jaarrekening 2015 WODV (PDF-document 4,6 MB)
  Aanbiedingsbrief jaarrekening 2015 (PDF-document 45 kB)
  AB voorstel en besluit vaststellen Jaarrekening 2015 (PDF-document 288 kB)
 4. 1e begrotingswijziging 2016 (PDF-document 285 kB)
  Toelichting op 1e begrotingswijziging 2016 (PDF-document 257 kB)
 5. Benoemen accountant WODV (PDF-document 166 kB)
 6. ICT Investeringen 2016 (PDF-document 181 kB)
 7. Rondvraag en sluiting

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 15 december 2015

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst AB 13 oktober 2015 (PDF-document 75 kB)
 3. Wijziging begroting 2015 en meerjarenramingen WODV a.g.v. de voorjaarsnota en najaarsnota 2015
  Voorstel AB wijziging begroting 2015 (PDF-document 163 kB)
  Begrotingswijziging (PDF-document 303 kB)
  Toelichting op de begrotingswijziging (PDF-document 413 kB)
 4. Rondvraag en sluiting

Vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 13 oktober 2015

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst AB 10 juli 2015 (PDF-document 87 kB)
 3. Normenkader WODV jaarrekening 2015
  AB Voorstel Normenkader (PDF-document 163 kB)
  Bijlage 1. Het Normenkader (PDF-document 185 kB)
 4. Programma van Eisen accountantsdiensten voor de verslagjaren 2016-2019
 5. Rondvraag en sluiting

Vergadering  Algemeen Bestuur 10 juli 2015

Vrijdag 10 juli  2015 om 12.00 uur in het Gemeentehuis Voorschoten.

Agenda
Punt Onderwerp
1 Opening en mededelingen
2 Besluitenlijst AB 28 april 2015
3 Begroting WODV 2016
- Voorstel begroting
- Programmabegroting 2016
4 Rondvraag
- Terugblik Klankbordgroep

Vergadering Algemeen Bestuur 11 november 2014

Dinsdag 11 november 2014 om 19.30 uur in Raadhuis De Paauw

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Besluitenlijst van 24 juni 2014
 3. Evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten, rapportage 3
 4. Rondvraag en mededelingen
 5. Sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2014

Dinsdag 24 juni 2014 om12.00 uur in Raadhuis De Paauw.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag AB vergadering 18 maart 2014
 3. Aanstelling en benoeming DB leden
 4. Bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde
 5. Ontwerpbegroting GR Werkorganisatie Duivenvoorde 2015 en ontwerp bijdrageverordening Werkorganisatie Duivenvoorde
 6. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 18 maart 2014

Dinsdag 18 maart 2014 om 12.30 uur in Raadhuis De Paauw.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst AB 21 januari 2014 (Verslag)
 3. Vaststelling programmarekening 2013 Werkorganisatie Duivenvoorde
  - Aanbiedingsbrief
  - Programmarekening
  - Accountantsverslag
  - Controleverklaring
 4. Evaluatie communicatiefuncties en bestuursondersteuning
 5. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 21 januari 2014

Dinsdag 21 januari 2014 om 12.30 uur in het gemeentehuis van Voorschoten.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Besluitenlijst d.d. 3 december 2013
 3. Controleprotocol en Normenkader en advies werkorganisatie Duivenvoorde
 4. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 3 december 2013

Dinsdag 3 december 2013 om 12.30 uur in het Raadhuis de Paauw.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Benoeming B. de Beer als lid DB
 3. Mededelingen
 4. Verslag 25 juni 2013
 5. Benoeming van de accountant
 6. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 25 juni 2013

Dinsdag 25 juni 2013 om 12.00 uur in het Raadhuis de Paauw.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag 8 januari 2013
 4. Vaststelling begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016, inclusief de wijzigingen 1 en 2 en Begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017
 5. Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur 8 januari 2013

Dinsdag 8 januari 2013 12.00-13.30 uur Raadhuis De Paauw, Trouwzaal

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Benoeming en aanstelling
  a. Besluit tot benoeming leden DB
  b. Besluit tot aanwijzing van burgemeester Hoekema als eerste voorzitter van de werkorganisatie
 3. Functioneren AB
  a. Vaststelling reglement van orde van werkzaamheden AB
 4. Mandaat en delegatie
  a. Uitgangspunten voor mandaatregeling
  b. Besluit tot delegeren van privaatrechtelijke rechtshandelingen aan DB
  c. Instemmingsbesluit voor mandaten van colleges en burgemeesters
  i. Algemeen mandaatbesluit werkorganisatie Duivenvoorde
  ii. Instructie gebruik mandaten
  iii. Overzicht alle mandaten
 5. Verordeningen en statuten
  a. Vaststellen financiële verordening
  b. Vaststellen bijdrageverordening
  c. Vaststellen organisatieverordening
  d. Vaststellen controleverordening
  e. Vaststellen archiefverordening
  f. Vaststellen verordening doelmatigheid
 6. Personeel
  a. Aanstellingsen benoemingsbesluit concerndirectie, inclusief voorstel voor vervanging –
  b. Vaststellen personele formatie
 7. VII. Rondvraag en sluiting
Top