Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Geplande vergaderdata 2019

 • 9 april 2019
 • 18 juni 2019
 • 9 juli 2019
 • 8 oktober 2019
 • 17 december 2019

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 18 juni 2019

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 18 juni om 16.00 uur in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar.

De voorzitter,
Dhr. J.F. Koen

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Vaststellen AB besluitenlijst d.d. 9 april 2019
  Voorgesteld besluit
  Vaststellen van aangepaste versie AB besluitenlijst dd 9 april 2019 (PDF-document 133 kB)
   
 3. Jaarstukken 2018
  Voorgesteld besluit
  Kennis nemen van de getekende accountantsverklaring, accountantsverslag en de geparafeerde jaarstukken

  AB voorstel jaarstukken (PDF-document 403 kB)
  Accountantsverklaring (PDF-document 113 kB)
   
 4. Management Letter WODV 2018
  Voorgesteld besluit
  Kennis te nemen van de Management Letter WODV 2018

  AB voorstel Management Letter WODV 2018 (PDF-document 368 kB)
  Brief DB aan colleges B&W inzake Management Letter WODV 2018 (PDF-document 454 kB)
  Management Letter WODV 2018 (PDF-document 1.9 MB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top