Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 10 april 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 10 april om 16.00 uur in het gemeentehuis Voorschoten, Leidseweg 25 te Voorschoten.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst (PDF-document 160 kB)
   
 3. Jaarstukken 2017 WODV
  AB-voorstel jaarstukken 2017 (PDF-document 216 kB)
  Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017 WODV aan gemeenteraden (PDF-document 54 kB)
  Jaarrekening 2017 WODV (PDF-document 1 MB)
  Geparafeerde jaarstukken 2017 (PDF-document 4 MB)
  Getekende controleverklaring (PDF-document 3,92 kB)
   
 4. Financiële verordening Werkorganisatie Duivenvoorde 2018
  AB-voorstel financiële verordening WODV 2018 (PDF-document 193 kB)

  WODV financiële verordening 2018 (PDF-document 91 KB)
  WODV Toelichting op financiële verordening 2018 (PDF-document 82 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top