Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 20 februari 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 20 februari om 13.00 uur in de Muzenzaal in Raadhuis De Paauw te Wassenaar.

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Besluitenlijst (PDF-document 151 kB)
  3. Ingekomen stuk: Management letter WODV 2017 (PDF-document 2,7 MB)
  4. Rondvraag en sluiting
Top