Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 12 december 2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 12 december om 14.30u  in het raadhuis de Paauw in Wassenaar.

De voorzitter,
Ch. B. Aptroot

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Ingekomen stukken
   
 3. Besluitenlijst
  4 juli 2017 (PDF-document 141 kB)
  26 september 2017 (PDF-document 143 kB)
   
 4. Technische begrotingswijziging flexibele schil 2017
  AB Voorstel begrotingswijziging flexibele schil 2017 (PDF-document 1 MB)
  Begrotingswijziging flexibele schil 2017 (PDF-document 260 kB)
   
 5. Rondvraag en sluiting
Top