Werkorganisatie Duivenvoorde
HOME  |  Vergaderingen

Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de recente informatie over de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de werkorganisatie Duivenvoorde.

Agenda voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkorganisatie Duivenvoorde d.d. 10 juli 2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Algemeen Bestuur Werkorganisatie Duivenvoorde, te houden op dinsdag 10 juli om 12.00 uur in het gemeentehuis in Voorschoten, Leidseweg 25. 

De voorzitter,
mw. P.J. Bouvy-Koene

Agenda

 1. Opening en mededelingen
   
 2. Besluitenlijst vergadering 19 juni 2018 (PDF-document 160 kB)
   
 3. Benoemen/voordracht DB WODV
  De voordracht vanuit de gemeente Wassenaar voor lid van het DB van de GR van de werkorganisatie Duivenvoorde wordt na 3 juli verwacht.
   
 4. Programmabegroting 2019 - 2022
  AB-voorstel Vaststelling begroting 2019-2022 (PDF-document 239 kB)
  Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2019-2022 aan gemeenteraden (PDF-document 70 kB)
  Programmabegroting 2019-2022 WODV (PDF-document 638 kB)
  Zienswijze Voorschoten (PDF-document 485 kB)
  Zienswijze Wassenaar (PDF-document 734 kB)
   
 5. Rapport Scenario's WODV
  AB voorstel (PDF-document 472 kB)
  DB besluit senario's toekomst WODV (PDF-document 659 kB)
  Rapport scenario's WODV (PDF-document 2,27 MB)
  Concept brief colleges (PDF-document 100 kB) 
 6. Rondvraag en sluiting
Top